KAPISZONY SPŁONKA

KAPISZONY DO ZABAWEK

Minimalny wiek użytkownika – 8 lat

 

KAPISZONY PRZEZNACZONE DO ZABAWEK, PISTOLETÓW NA 8 STRZAŁOWE DYSKI

Przed rozpoczęciem zabawy zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją użytkowania. Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. Małe części, niebezpieczeństwo udławienia się, głośny dźwięk, niebezpieczeństwo urazu. Nie strzelaj wewnątrz pomieszczeń ani w pobliżu oczu i uszu. Nie noś kapiszonów luzem w kieszeni. Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu. Zabawkę można użytkować tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Należy poinstruować dziecko w jaki sposób bezpiecznie bawić się zabawką.

Nie rzucać. Nie zgniatać. Nie ściskać. Nie przygniatać. Nie wrzucać do ognia. Nie podpalać. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. Używać i przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Zabawka zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów, które mogą spowodować zadławienie się dziecka. Zabawkę przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

UWAGA! Sprzedaż kapiszonów jest dozwolona wyłącznie w zamkniętym opakowaniu. Niezastosowanie się do ostrzeżeń, niezachowanie środków ostrożności i nieprzestrzeganie zaleceń może narazić użytkownika lub osoby postronne na niebezpieczeństwo wybuchu kapiszonów, spowodować uraz np. poparzenie lub uszkodzenie słuchu!

 

ZASADY UŻYTKOWANIA ZABAWKI NA KAPISZONY

Rozłożyć pistolet lub karabin na kapiszony i założyć wieniec kapiszonów na właściwe miejsce. Strzał następuje po naciśnięciu spustu. Strzelać z wyprostowanej ręki. Traktować jako naładowaną broń. Nie celować ani tym bardziej nie strzelać w kierunku osób lub zwierząt. Po wystrzeleniu wszystkich kapiszonów wyjąć wieniec z zabawki. Wyjąć kapiszony z zabawki, jeżeli nie jest ona używana. Przechowywać pistolet i kapiszony oddzielnie. Kapiszony wyjmować z opakowania dopiero w momencie ich ładowania. Należy zachować opakowanie ze względu na zawarte w nim ważne informacje.

 

1 blister zawiera dziewięć 8-strzałowych dysków (łącznie 72 strzały).

 

Wymiary blistra: 9,7 x 15,5 x 0,3 cm

GROM*22140
Nowy produkt